Odebrání řidičského průkazu

Ptáte se, kdy a za jakých okolností můžete přijít o řidičský průkaz?

Podle aktuální právní úpravy lze ŘP odebrat v následujících případech:

1.) Pokud se řidič dopustí trestného činu:

 • ublížení na zdraví
 • ohrožení pod vlivem návykové látky
 • obecného ohrožení


2.) Dopustí-li se řidič během 12-ti po sobě následujících měsíců nejméně 3x přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu tím, že:

 • překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 30km/h a mimo obec o 50km/h,
 • projede křižovatkou na červenou,
 • předjíždí na přechodu pro chodce nebo předjíždí způsobem, který ohrožuje chodce, protijedoucí řidiče nebo řidiče, před něž se zařazuje při předjíždění,
 • nedá přednost v jízdě,
 • vjede na železniční přejezd v případech, kdy je to zákonem zakázáno.


Za kterékoli tři výše uvedené přestupky spáchané během jednoho roku, může obecní úřad obce s rozšířenou působností odebrat řidiči řidičský průkaz až na 6 měsíců.

3.) Způsobí-li řidič dopravní nehodu, kterou je povinen nahlásit a neučiní tak (dopravní nehodu, kterou řidič není povinen nahlásit a za kterou mu nehrozí odebrání řidičského průkazu, je případ, kdy není nikdo zraněn nebo usmrcen, zároveň nesmí dojít ke zjevné škodě na zúčastněných vozidlech a přepravovaných věcech vyšší než 20 000,- Kč). Dále se účastníci musí shodnout na tom, čí to byla vina, a nesmí být poškozen majetek třetí osoby (např. značka, sloup nebo strom). 

4.) Dosáhne- li řidič 12-ti bodů (je vybodován).

5.) Způsobí-li řidič dopravní nehodu jako řidič vozidla hromadné dopravy osob, může mu obecní úřad obce s rozšířenou působností odebrat řidičský průkaz na dobu dvou let.

6.) Dopustí-li se řidič přestupku tím, že řídí pod vlivem alkoholu nebo je-li z toho podezřelý a odmítne se podrobit zkoušce přítomnosti alkoholu v krvi.

 Abyste získali řidičkský průkaz zpět, musíte:

 1. podat žádost v autoškole k přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 2. budete potřebovat výpis z karty řidiče
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti řidiče
 4. dopravně psychologické vyšetření

Objednat se na dopravně psychologické vyšetření můžete zde.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779