Audity

Smyslem auditů je zhodnotit a navrhnout, jak zlepšit jednotlivé části personalistiky.

Personální audit

Analýza lidských zdrojů v organizaci. Zjišťuje a hodnotí aktuální stav, navrhuje řešení ke zvýšení efektivnosti jednotlivců, organizačních jednotek i celé firmy.

Mzdový audit

Jedná se o zjištění aktuálního stavu oběhu dokumentů, tj. legislativy a procesní části v oddělení mzdového účetnictví. Cílem je zjištění a poukázání na chyby a mezery v samotném mzdovém procesu, návrh optimalizace a celkové doporučení změn.

Procesní audit

Pomáhá zmapovat všechny činnosti, které ve společnosti probíhají a zprůhlednit celkově její fungování. Díky mapování a následnému řízení firmy přes procesy dochází k odhalení silných a slabých stránek v odpovědnostech a pravomocech jednotlivých zaměstnanců. 

Zjišťujeme současný stav a navrhujeme doporučení pro efektivitu jednotlivých procesů ve firmě.

 

Zjistěte, kde je problém

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779