Průzkum spokojenosti zaměstnanců: návod na úspěch vaší firmy

26.9.2023

Není úspěšné firmy bez spokojených zaměstnanců. Pokud spokojenost dokážete zvýšit a udržet, snáz dosáhnete lepších výsledků a budete o krok před konkurencí. Jak to udělat? Jedním z nejefektivnějších nástrojů, který vám pomůže ke zlepšení firemního života, je průzkum spokojenosti zaměstnanců. Jak data získat a jak je využít?

Proč průzkum spokojenosti zaměstnanců dělat?

Průzkum spokojenosti zaměstnanců vám umožní získat ucelený pohled na to, jak se u vás ve firmě zaměstnanci cítí. Hlavním cílem je zjistit, co od firmy očekávají, jaké jsou jejich potřeby, jak vnímají pracovní podmínky a firemní kulturu.

4 hlavní přínosy průzkumu spokojenosti zaměstnanců

  1. Lépe porozumíte potřebám vašich zaměstnanců: Jste si jistí, co vaši zaměstnanci chtějí, nebo pouze hádáte? Na základě získaných dat můžete upravit vaši personální strategii a investovat do oblastí, které mají na spokojenost vašich zaměstnanců největší vliv. Díky tomu budete moci připravit konkrétní akční plán, vytvořit příjemnější pracovní prostředí a zvýšit produktivitu lidí uvnitř firmy.

  2. Snížení fluktuace: Získáte návod na to, jak vaše zaměstnance dělat spokojenějšími, a tím zvýšit jejich produktivitu. Spokojení zaměstnanci vám ve firmě zůstanou déle a vy nebudete muset dlouze a draze hledat nové kvalitní lidi, kterých je na trhu poskrovnu.

  3. Lepší řízení týmu: Odhalíte klíčové postoje, které ovlivňují pracovní chování vašich zaměstnanců. Tým budete moci lépe řídit a reagovat na konkrétní potřeby.

  4. Odhalíte skryté zdroje nespokojenosti: Nespokojení zaměstnanci někdy své stížnosti neříkají nahlas – a v ještě horším případě si nestěžují vám, ale svým nejbližším kolegům, které tímto způsobem demotivují.

6 kroků průzkumu spokojenosti zaměstnanců

  1. Definujte si, co chcete průzkumem získat. Na základě toho sestavte otázky.

  2. Rozhodněte se, kterou metodu zvolíte – průzkum můžete dělat formou dotazníku, rozhovoru nebo online anonymního formuláře.

  3. Získejte odpovědi od zaměstnanců. Zajistěte jim anonymitu, aby se nebáli být upřímní a otevřeně své názory vyjádřili.

  4. Zhodnoťte získaná data a najděte místa, která potřebují zlepšit.

  5. Vytvořte akční plán pro zvýšení spokojenosti zaměstnanců.

  6. Průběžně kontrolujte účinnost provedených změn a se zaměstnanci komunikujte, jak se pracovní prostředí mění.

Jak často průzkum spokojenosti zaměstnanců provádět?

Průzkum spokojenosti zaměstnanců se nejběžněji provádí jednou ročně. Některé firmy je dělají i častěji, pololetně nebo čtvrtletně, a to především v dobách rychlých změn, jako například při restrukturalizaci firmy.

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je investicí do dlouhodobého úspěchu vaší firmy

Tento nástroj vám pomůže nejen získat loajální a motivované zaměstnance, ale také konkurenční výhodu na trhu. Sledování spokojenosti zaměstnanců by mělo být pravidelnou součástí každé organizace, které záleží na svých lidech a chce dosáhnout excelentních výsledků.

Nejste si jistí, jak průzkumem spokojenosti zaměstnanců získat relevantní data?

Pomůžeme vám jak s jeho realizací, tak s vyhodnocením výsledků a zavedením opatření. Kontaktujte nás.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.


Štítky: Personalistika

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779