Psychologické testy mají smysl

3.2.2015

Psychologická diagnostika účinně doplňuje klasické postupy výběrových řízení, jejichž cílem je  najít co nejvhodnějšího kandidáta. Zaměstnanec, který po několika měsících společnost opustí, znamená spoustu zbytečně vynaložené energie a nákladů. Proto existují nejrůznější psychologické testy, které při výběru kandidátů zaujímají nezastupitelnou roli.

Přínosy testování pro společnost

 • Získáte zajímavé informace o uchazeči
 • Usnadní vám rozhodování ve výběru už na první pohled podobných kandidátů 
 • Můžete je využít pro rozvoj stávajících pracovních týmů

U nás v APROFES pracují na konzultantských pozicích personalisté – psychologové se vzděláním v jednooborové psychologii. Proto uchazeči, které doporučujeme svým klientům, procházejí psychologickým testováním.

Přínosy testování pro uchazeče

 • Obava, že testování odhalí něco, co by mělo být skryto, je zbytečná. I případné odhalení vlastních slabých stránek může být ve prospěch věci.
 • Z dlouhodobého hlediska je pochopitelně lepší mít takové zaměstnání, které odpovídá nejen vašim zkušenostem či vzdělání, ale také je v harmonii s vaší osobností.

Hlavní rozdělení a cíle testování

1. Výkonové testy – měří určité schopnosti.

Testy inteligence – IQ testy

 • Typický výkonový test. 
 • Jednodimenzionální testy – např. úkoly typu doplňování obrázku do řady na základě pravidla, které musíte sami objevit.
 • Komplexní testy – popisují jednotlivé složky inteligence, např. verbální, prostorovou představivost, logický úsudek atd.

Testy pozornosti

 • Hlavní cíl je zjistit, jak se uchazeč dokáže soustředit, jak jeho pozornost kolísá v čase, či jak rychlé jsou jeho reakce.
 • Typicky se využívají při testování řidičů z povolání.

Další specifické schopnosti

 • Např. prostorová představivost u konstruktérů či kreativita u pracovníků marketingu.
 

 2. Osobností testy 

Poznáním vlastních slabin můžete pracovat na jejich odstranění a posílit tak své šance na trhu práce a v rámci osobního rozvoje.

Projektivní testy

 • Zkoumání osobnostních vlastností na základě preference různých barev, dokončování započatých vět, interpretace neurčitých obrázků.
 • Tyto metody je těžké zkreslit – kladou vysoké nároky na zkušenost a odbornost psychologa-personalisty. 

Komplexní profil osobnosti

 • Formou baterie několika testů získáváme kompletní profil osobnosti. Tyto testy mohou být speciálně zaměřené, např. na manažerské dovednosti, zjištění předpokladů pro pozice obchodního charakteru atp.  Ačkoliv je zde částečně možné zkreslit své vlastnosti, psycholog i zkušený personalista tuto snahu lépe se prezentovat ve většině případů odhalí. Pak je uchazeč pro nedůvěryhodnost odmítnut. 
Psychodiagnostické metody jsou čím dál propracovanější a důmyslnější. Využijte jejich přínosy.
 

Tip pro personalisty

Pokud pro účely výběrové řízení či rozvoje zaměstnanců poptáváte v poradenských společnostech psychodiagnostiku, ptejte se po standardizaci metod.

Co je Standardizace psychodiagnostických metod?
Jedná se o testování osob v neměnné podobě (grafická podoba testu, sled a formulace otázek apod.). Veškeré odpovědi se potom statisticky zpracovávají a vytváří se tzv. normy. Normy vyjadřují, jakých hodnot dosahují lidé v určité vlastnosti (např. svědomitost), jaký je průměr, která hodnota je nízká či vysoká, a jaké hodnoty již můžeme považovat za extrémní.

Proces vytváření testu, standardizace a vytváření norem je vysoce odborně, časově a finančně náročná činnost. Pouze taková testová baterie (sada psychodiagnostických metod), která obsahuje alespoň jeden standardizovaný test, může přinést opravdu relevantní a spolehlivé informace o uchazeči. V celkové ceně za interpretaci výsledků se tedy promítne několikaletá práce a zkušenosti psychologů, kteří vytváří a standardizují užívané testy.

 

Potřebujete pomocnou ruku při náboru? Napište nám.

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779