Tajemství úspěšné adaptace

20.12.2015

Péče o nově nastupujícího zaměstnance je stejně důležitá jako správný výběr zaměstnance. Zapracování neboli adaptace není jen otázkou náhody, sympatií se stávajícími zaměstnanci nebo schopností aplikovat své znalosti do praxe.

Adaptační proces je něco víc. Je systematický. Usnadňuje orientaci v novém pracovním prostředí. Seznamuje s novou prací. Vytváří vztahy ke spolupracovníkům, nadřízeným i podřízeným. V neposlední řadě pomáhá formovat pocit zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti k zaměstnavateli.

Bojujete s vysokou fluktuací v prvním roce zaměstnání?

Neodvádí nový zaměstnanec v požadovaném období optimální výkon?

Nevyhovuje vám poměr „cena/výkon“ u vašeho adaptačního procesu?

Chcete získat zpětnou vazbu od nových zaměstnanců?

 

Odpověděli jste alespoň na jednu otázku ANO? Pak zkuste nastavit nebo zrevidovat svůj adaptační proces. Pamatujte na to, že investice do lidského kapitálu má přímý dopad nejen na produktivitu práce, ale znamená celkové zlepšení hospodářských výsledků firmy a zvýšení konkurenceschopnosti podniku.

Přínosy adaptačního procesu

 • rychlejší dosažení požadovaných pracovních výkonů a stanovených cílů
 • snazší zapojení nového pracovníka do pracovního kolektivu
 • usnadnění vstupu zaměstnance do firemního prostředí
 • ztotožnění zaměstnance s vizí, strategií a cíli společnosti
 • snížení fluktuace v prvním roce zaměstnaneckého poměru
 • úspora nákladů na začlenění nového zaměstnance
 

Už máte svůj adaptační plán?

Před nástupem

Adaptační proces začíná již prvním kontaktem s nastupujícím zaměstnancem (uzavření pracovní smlouvy). Poskytněte mu základní informace o společnosti. Například formou informační příručky či firemního časopisu.

První pracovní den

 • Představte zaměstnanci adaptační plán, projděte ho spolu.
 • Představte nového zaměstnance na pracovišti (případně jeho nadřízenému, pokud ho první den přijímá personalista). Kromě řešení pracovní smlouvy nezapomeňte na nezbytná školení BOZP a PO.
 • Předejte vše potřebné k výkonu práce.
 • Přidělte první úkoly.
 • Projevte radost z jeho nástupu a popřejte hodně štěstí.

Méně je někdy více

POZOR. Nezahlťte nového zaměstnance přívalem informací. Vytvořte „orientační balíček“ nebo „příručku pro nové zaměstnance“. Shrňte do ní všechny důležité informace. Struktura se v různých organizacích liší. Obecně však obsahuje:

 • stručnou charakteristiku společnosti – historie, současnost, organizační struktura, představení managementu
 • pracovní smlouvu a ostatní související dokumenty
 • informace o závodní preventivní péči
 • seznam zaměstnaneckých výhod
 • popis řešení mimořádných a krizových situací

dále pak

 • organizační řád, pracovní řád
 • zásady firemní kultury (styl oblékání atp.)
 • informace o možnostech stravování a hygienických podmínkách práce
 • popis principu docházky, hlášení absence a řešení pracovní neschopnosti
 • potřebná školení a trénink, školení BOZP a PO
 • informace ohledně telefonování a telefonní seznam
 • informace o personální politice a odměňování
 • způsob předávání svěřených předmětů
 • informace o využívání služebního automobilu a souvisejících povinnostech
 • principy spolupráce s ostatními spolupracovníky a organizačními jednotkami

Mluvte s nováčkem na rovinu

Nedílnou součástí adaptačního plánu jsou pravidelné pohovory s nadřízeným.

Úvodní pohovor

Dejte zaměstnanci pocítit, že si jeho příchodu vážíte. Vyjasněte si svá očekávání do budoucna.

Průběžná zpětná vazba

Ptejte se v průběhu adaptace zaměstnance:

 • jak zvládá své povinnosti
 • jestli je spokojen
 • jestli všemu rozumí

Poskytněte mu informaci o tom, jak je společnost spokojena s jeho prací. A to v pozitivním i negativním smyslu.

Závěrečný rozhovor

Délka adaptačního procesu většinou odpovídá délce zkušební doby. Zhodnoťte výsledky adaptace, stanovte si další cíle a ujasněte si úkoly na další období.

 

Chcete zvládnout adaptační proces na jedničku?

Zanechte kontaktní údaje a návrh termínu setkání. Do 24 hodin vás budeme kontaktovat.

Sídlo firmy

APROFES, s.r.o.
Kounicova 284/39
602 00 Brno
IČ: 26887444
DIČ: CZ26887444

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 43477

 

brno@aprofes.cz
Tel: +420 736 642 774
Tel: +420 603 456 779

+420 603 456 779